Было обычной практикой сподвижников/ сахабов (пусть будет доволен ими Аллах) читать суру аль-Аср, когда они расставались друг с другом или покидали собрания. Имамы Табарани, аль-Байхакы и другие передают с подлинным иснадом: «Когда двое из сподвижников встречались, они не расставались, пока один не прочитает суру аль-Аср, а другой не произнесет салам».

Ученые говорят, что они делали это для того, чтобы напомнить друг другу о содержании и смыслах этой удивительной суры, таких как ценность времени, важность использования времени должным образом, постоянное совершение праведных действий и побуждения друг друга к праведности и терпению. Так что нам следует постараться реализовать эту Сунну сподвижников, которой они научились от Посланника Аллаха (мир ему и благословение). Пусть Аллах поможет нам в этом. Амин.

*****

Сахабалар (Алла оларға разы болсын) бір-бірімен айрылысқанда немесе жиналыстан тарағанда «Аср» сүресін оқитын болған. Имамдар Тәбәрани, әл-Бәйхақи және тағы басқалар мынаны шынайы иснадпен жеткізген: «Екі сахаба жүздескенде біреуі «Аср» сүресін оқып, екіншісі сәлем бермейінше айрылыспайтын».
Ғұламалардың айтуынша, олардың бұл сүрені оқудағы мақсаты − сол таңғажайып сүренің уақыт құндылығы, уақытты дұрыс пайдаланудың маңыздылығы, әрдайым игі амалдар жасау және адамдардың бір-бірін ізгілікке, сабырға шақыруы керектігі сияқты мазмұны мен мағынасын бір-бірінің есіне салуда болған. Сондықтан, біз сахабалардың Алла Елшісінен (оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын) үйренген осы Сүннетін жүзеге асыруға барынша тырысуымыз қажет. Алла бізге соны іске асыруда жәрдем бергей. Әмин.
_______________________________

Azan.kz